Nina Maria Kleivan

nina-maria-kleivan
nina-maria-kleivan
nina-maria-kleivan

Nina Maria Kleivan

Født i Oslo. Bor og arbejder i København. Cand. Phil fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Bifagseksamen i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Har deltaget på et stort antal separat og gruppeudstillinger i ind og udland bl.a. Rønnebæksholm, Vejle Kunstmuseum, Kunstmuseum Brundlund Slot (separat), Kunsthal Brænderigården (separat), Kulturhuset I Stockholm (separat) samt med-kurateret flere store udstillingsprojekter i ind og udland. Modtog 2010 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Indkøbt af bl.a. Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet og Kastrupgård samlingen.

Kendetegnende for Nina Maria Kleivans værk er ofte en meget personlig og fortællende tilgang. Ved at lade elementer fra vidt forskellige sammenhænge og betydningssfærer optræde side om side, skalere ting op og ned i størrelse og lave overraskende forskydninger i tid og rum udfordres vores vanlige forestilling om virkeligheden. Det ene øjeblik zoomes der helt ind på den mindste detalje, det næste øjeblik ser vi verden i fugleperspektiv. Den historie der fortælles, kan fortælles og forstås på utallige måder, fordi betydning, historieskrivning og identitet er størrelser, der er under stadig forandring og kan ses i uendelig mange perspektiver.