Historie

Historie

FRA KEDELHUS TIL KUNSTHUS
Baghuset Classensgade 7D har altid summet af menneskelig aktivitet, hvilket hejseværket med sin krog på facaden er et konkret vidnesbyrd på. En lind strøm af objekter har igennem tiderne forladt baggården i Classensgade 7 D. Fra fortidens nytteprodukter til de kunstneriske objekter i nyere tid. Som så mange andre små industriværksteder, der i sin tid lå i de københavnske baggårde, har også baghuset næret en stor gruppe mennesker. Det har en lang og broget historie. Oprindelig blev huset opført som en gulvlistefabrik i 1879. Dengang lå det i front direkte ud til gaden, der lød navnet Citadelsvej. Senere blev der opført et forhus med fine borgerlejligheder, idet gaden blev til beboelsesområde fra slutningen af 19. århundrede. I de første 100 år dannede huset ramme om et bredt spektrum af produktioner som marmeladefabrik, orgelfabrik, kedelhus, vægtfabrik, cigarkassefabrik og tekstilfarveri. En overgang blev der fremstillet lædervarer og sågar motorcykler af det danske fabrikat Nimbus. Fra 1980 og frem har huset dannet ramme om en række samtidskunstneres daglige arbejde. Det er perspektivrigt at tænke tilbage på de mange håndværkere, der har produceret så mange forskellige varer, når man kender nutidens billekunstner, der arbejder flittigt i selv samme lokaler, men nu ved pc’erne, ved staffelierne, i det grafiske værksted, ved kavaletterne og kameraerne.
Den 3.september 1998 blev huset erklæret bevaringsværdigt af Det Særlige Bygningssyn under Miljø & Energiministeriet, hvilket betød, at kunstnerne stod væsentligt stærkere, da huset året efter var nedrivningstruet i forbindelse med en gårdsanering.

Historie - Kunstnerhuset Classensgade

Takket være ildsjælene i huset blev det stående, og ikke nok med det, det blev også gennemgribende renoveret og fremstår i dag flot og ny isoleret med ny facade, vinduer og døre. Renoveringen er foretaget af arkitekt Mikael Johansson , som stadig er tilknyttet huset. Kunstnerhuset Classensgade er i dag ejet af Den Erhvervsdrivende Fond Kunstnerhuset i Classensgade.

Uddrag fra tekst af Lisbeth Bonde, cand.mag. i dansk og kunsthistorie