Lotte Tauber Lassen

Lotte Tauber Lassen

Lotte Tauber Lassen

Billedkunstner, cand.phil

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Skolen for Mediekunst og Kunstformidling i København. Udstillings-, undervisnings- og foredragsvirksomhed i billedkunst og kunstforståelse siden 1995. Som billedkunstner arbejder jeg hovedsagligt med fotografi, video, lys og lyd i stedspecifikke installationer. Værkerne fungerer ofte som en slags meditative (mellem)rum, der ansporer til nærvær og refleksion i mødet med omverdenen. Med det udadvendte og aktive og det kontemplative indadvendte blik som syntese.

_______
One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

William Wordsworth