Tryk på ENTER for at starte din søgning

Lotte Tauber Lassen

Lotte Tauber Lassen

Lotte Tauber Lassen

Billedkunstner, cand.phil

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Skolen for Mediekunst og Kunstformidling i København. Udstillings-, undervisnings- og foredragsvirksomhed i billedkunst og kunstforståelse siden 1995. Som billedkunstner arbejder jeg hovedsagligt med fotografi, video, lys og lyd i stedspecifikke installationer. Værkerne fungerer ofte som en slags meditative (mellem)rum, der ansporer til nærvær og refleksion i mødet med omverdenen. Med det udadvendte og aktive og det kontemplative indadvendte blik som syntese.

_______
One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

William Wordsworth